Sound Tube SM82-EZ-II-WH White 8″ SURFACE MOUNT SPEAKER